Institutionen för informatik och media

Informatik och media

Institutionen för informatik och media (IM) lär ut och utvecklar kunskap om nutida och framtida sätt att kommunicera och sprida information.

Våra kurser och program