Institutionen för informatik och media

Thomas Ejnefjäll

Thomas Ejnefjäll är doktorand i informationssystem. Han har en grundskollärarexamen 4-9 och och en teknologie kandidatexamen i programvaruteknik.

Hur / varför blev du doktorand?

Det verkade roligt och stimulerande så när jag fick chansen var det ett enkelt val.

Vad handlar din forskning om?

Användares förväntningar och attityder vid införandet av ett patientnära datasystem på Akademiska sjukhuset.

Hur tycker du det är att vara doktorand vid Uppsala universitet?

Jag har inte forskat vid något annat lärosäte men Uppsala universitet känns som en bra plats.

Vad har varit roligast hittills?

Få tillträde till och prata med klinisk personal inom kirurgi och intensivvård.

Har du några tips till andra doktorander, studenter, framtida studenter?

Gör det du brinner för!

Thomas Ejnefjäll - biografi, publikationer och kontaktuppgifter