Institutionen för informatik och media

MCSD 2016: Föredrag om media och hållbar utveckling

2016-06-03

Docent Jakob Svensson talar på konferens om media och hållbar utveckling i New Delhi, Indien i oktober.

MCSD 2016 International Conference on Media & Communication in Sustainable Development, New Delhi, Indien 24-25 oktober 2016.

Jakob Svensson är docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.