Institutionen för informatik och media

Hedersomnämnande till artikeln Designing for children’s outdoor play

2016-06-10

Artikeln ”Designing for children’s outdoor play” har fått ett hedersomnämnande på konferensen Designing Interactive Systems i Brisbane, Australien.

Artikeln är den första fullängdspublikationen från projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer. Jon Back och Annika Waern är medförfattare på artikeln, som presenterades av Eva-Lotta Sallnäs Pysander från KTH. Projektet finansieras av Vinnova och är ett samverkansprojekt mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH), Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Huddinge kommun och flera företag.

Annika Waern är professor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Jon Back är forskare i människa-datorinteraktion vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.