Institutionen för informatik och media

Gotland kompetensarena för digital utveckling

2016-06-21

Förslaget att inrätta en kompetensarena för digital utveckling på Gotland är ett av förslagen som Peter Larsson, kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län, lyfter fram i rapporten Hållbara Gotland. Rapporten är framtagen på regeringens uppdrag.

Larsson lyfter fram universitetet som en viktig aktör i möjligheten att bygga en digital kompentensarena genom att förstärka utbildning och forskning inom systemvetenskap.

Vid institutionen för informatik och media pågår arbete för att utveckla ett digitalt innovationslabb på Gotland. Syftet är att stimulera innovation av digitala tjänster, processer och produkter samt fungera som ett forskningsbaserat nav mellan offentliga och privata aktörer; såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Hållbara Gotland, rapport om åtgärder för hållbar näringslivsutveckling i Gotlands län