Institutionen för informatik och media

Annika Waern får internationell utnämning

2016-09-13

Den ledande internationella organisationen för spelforskning, DiGRA – Digital Games Research Association – har utnämnt Annika Waern till Distinguished Scholar.

Vad betyder utnämningen för dig?
– Jag känner mig naturligtvis oerhört hedrad, säger Annika Waern. DiGRA är den ledande internationella organisationen för spelforskning och starkt tvärvetenskaplig. Själv representerar jag den samhällsvetenskapliga och designorienterade forskningen inom DiGRA, men många är humanister och det har varit otroligt berikande för min egen forskning.

Annika Waern är professor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Mer om DiGRA och utnämningen:

DiGRA – Digital Games Research Association

First class of DiGRA Distinguished Scholars