Institutionen för informatik och media

Från frihetstid till informationsålder - ett seminarium om tryck- och yttrandefrihet

2016-11-15

Tryckfriheten 250 år / Freedom of the Press 250 years.

Från frihetstid till informationsålder - ett seminarium om tryck- och yttrandefrihet i Sverige och världen 1766-2016 / From the age of freedom to the age of information - a seminar on freedom of press and speech in Sweden and the world 1766-2016

Plats: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Hörsal 4
Tid: kl. 9.30-12.00 Torsdag den 1 december 2016

Program

9.30-9.40 Introduktion / Introduction
Göran Svensson och Lena Rydholm

9.40-10.00 Tillkomsten av TF i 1760-talets svenska rike / The advent of FoPA in the Swedish realm of the 1760's. Marie-Christine Skuncke, professor emeritus, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

10.00-10.20 The Image of China and the Swedish Freedom of the Press Act / Bilden av Kina och den svenska tryckfrihetsförordningen. Lena Rydholm, professor i kinesiska, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet

10.20-10.40 Tryckfrihet från 1940-tal till 2010-tal / Freedom of press from the 1940’s to 2010’s. Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Paus

11.00-11.15  Gränslös och avgränsad tryck- och yttrandefrihet i det digitala och globala / Unbound and bounded freedom of press and speech in the digital and global. Göran Svensson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

11.15-11.35 Freedom of speech as an ideological project in the era of
individualism / Yttrandefrihet som ideologisk projekt i individualismens era
. Nico Carpentier, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

11.35-12.00 Panel and questions from the audience (hålls på engelska)

Moderator: Göran Svensson

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Forum för Kinastudier/ämnet kinesiska i samarbete med Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet.

Programposter / program poster Tryckfriheten 250 år / Freedom of the Press 250 years