Institutionen för informatik och media

Artiklar i Nordicom och Medievärlden

2017-01-13

Göran Svensson och Torbjörn von Krogh har skrivit två artiklar som publicerats i Nordicom och Medievärlden.

Media Responses to Media Criticism är publicerad i Nordicom och Mattson & Helin Podcast är publicerad i Medievärlden. Bägge artiklarna avhandlar en studie av hur Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen, och Jan Helin, chefredaktör för Aftonbladet, förhöll sig till mediekritik och mediekritiker.
Nordicom
Medievärlden