Institutionen för informatik och media

Doktorspromotionen den 27 januari

2017-02-09

61 doktorer och 16 hedersdoktorer promoverades och flera priser och medaljer delades ut vid den högtidliga vinterpromotionen den 27 januari i Uppsala domkyrka.

Doktorspromotionen 27 januari 2017
Doktorspromotion 27 januari 2017, intåg och inledning (film)

Promotor för Samhällsvetenskapliga fakulteten var professor Mats Edenius vid institutionen för informatik och media:
Doktorspromotion 27 januari 2017, Samhällsvetenskapliga fakulteten (film)

Doktorer efter avlagda prov vid Uppsala universitet
Hedersdoktorer vid Uppsala universitet 
Pristagare vid Uppsala universitet