Institutionen för informatik och media

Daniel Lövgren skriver om Rektorsbloggen

2017-04-06

Han medverkar  i boken Det ostyrda universitetet?: Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten

Bokens författare är Linda Wedlin och Josef Pallas och Daniel Lövgren har bidragit med kapitlet  Rektorsbloggen: Om kommunikationsideal och varumärkesbyggande i en föränderlig högskolesektor

Daniel Lövgren är doktorand i strategisk kommunikation