Institutionen för informatik och media

Informatik och media representerad vid Albanian Studies Days 2017

2017-05-04

Nico Carpentier och Vaia Doudaki medverkade som gästföreläsare vid the Alban Studies Days 2017 som ägde rum i Tirana den 28 och 29 april.

Nico Carpentier medverkade som huvudtalare i öppningspanelen den 28 april med presentationen Populism and popular empowerment - a short reflection on ideology, power and ethics.
Följade dag medverkande han som huvudtalare i panelen Politics, Communication and Society med presentationen: Creating a peaceful participatory assemblage. How conflict transformation and community media are aligned.
I samma panel medverkade också Vaia Doudaki som huvudtalare med presentationen Sources of legitimation in the Greek economic crisis news.

Albanian Studies Day 2017 Re-Engineering Reforms for a New Model of Economic Growth and Social Development
Konferensprogram