Institutionen för informatik och media

Informatik och medias kandidatprogram populära

2017-05-18

Kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik är ett av de tio populäraste programmen på Uppsala universitet. Programmet är helt nytt och är också ett av de program inom medier, kommunikation och journalistik i Sverige som har flest sökanden. Kandidatprogrammet i systemvetenskap fortsätter att vara populärt och sett till förstahandssökanden även det bland de tio populäraste programmen på Uppsala universitet.

Sett till totalt antal sökande för program på Uppsala universitet hamnar kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik på tionde plats (1 715 personer) och kandidatprogrammet i systemvetenskap med inriktning systemvetenskap på femtonde plats (1 135 personer).

Läs mer

Flest vill läsa vid Uppsala universitet till hösten

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik