Institutionen för informatik och media

Nytt kandidatprogram – presentation och samverkan

2017-06-07

Hösten 2017 startar ett nytt kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet för att förbereda framtidens kommunikatörer, mediestrateger och journalister för den ständigt föränderliga världen.

Torsdag 1 juni 2017 presenterade institutionen för informatik och media utbildningen för kollegor, alumner och branschfolk. Korta föreläsningar varvades med diskussion om samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Föredrag från akademi och näringsliv

Studierektor Therese Monstad och programsamordnare Ylva Ekström välkomnade och presenterade det nya kandidatprogrammet.

Foto: Daniel Lövgren

Göran Svensson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap gav en tillbakablick på medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik vid Uppsala universitet. Nico Carpentier, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, höll ett föredrag om varför det behövs medie- kommunikations- och journalistikstudier vid ett universitet.

Albin Wiman, journalist på Upsala Nya Tidning, gav en miniföreläsning om dagens medievanor – ”samtiden är mobil” och Tommy Lindgren, affärsstrateg och partner på reklambyrån Zellout höll föredraget Akademi + Näringsliv + Uppsala = Sant.

Foto: Daniel Lövgren

Anna Nygren och Anneli Nilsson från studentföreningen Uppsala Medievetare berättade om studentperspektivet på utbildning och arbetsliv.

Foto: Daniel Lövgren

Mingel och nätverkande

Evenemanget avslutades med mingel, nätverkande och dryck med tilltugg.

Läs mer

Evenemang: Presentation av nytt kandidatprogram