Institutionen för informatik och media

Ny artikel: Media responses to media criticism

2017-06-13

Artikeln “Media Responses to Media Criticism. An Analysis of Response Practices in the Weekly Swedish Podcast MattssonHelin” av Göran Svensson och Torbjörn von Krogh är publicerad i det nya numret av Nordicom Review.

Författarna presenterar en analys av reaktioner på mediekritik i podcasten MattssonHelin. Resultatet bekräftar i stor utsträckning tidigare forskning om svarsstrategier men författarna pekar på att det finns mångtydiga och motsägelsefulla svar som behöver mer uppmärksamhet i framtida forskning.

Artikeln i fulltext: “Media Responses to Media Criticism. An Analysis of Response Practices in the Weekly Swedish Podcast MattssonHelin”, Nordicom Review 38 (1) 2017

Nordicom Review 38 (1) 2017

Göran Svensson är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.