Institutionen för informatik och media

Svenska Institutets Diplomeringsceremoni 2017

2017-08-28

Informatik och media fanns representerad vid Svenska Institutets årliga diplomeringsceremoni i Stadshuset som i år ägde rum den 2 juni.

Mustafa Nizamul Aziz som avlade sin masterexamen 2013 vid Institutionen för information och media var inbjuden som årets alumntalare.
Diplomeringen är en årlig ceremoni som Svenska Institutet arrangerar och syftar till inspirera framtidens ledare. 150 stipendiater från 40 länder som har studerat på masternivå eller på doktorsnivå i Sverige var på plats för att ta emot diplom. 
 

Mustafa Nizamul Aziz och Annika Rembe, generaldirektör för Svenska Institutet
Årets alumn talare Mustafa Nizamul Aziz 
Stipendiaterna vid årets diplomering