Henry Jenkins hedersdoktor på Uppsala universitet

2017-10-23

Professor Henry Jenkins som bland annat forskar om nätaktivism har utsetts till ny hedersdoktor vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet.

Henry Jenkins är Provost’s Professor of Communication, Journalism, Cinematic Arts and Education och verksam vid University of Southern California, Los Angeles, USA. Han har gjort stora insatser inom flera olika akademiska områden, som kulturstudier, statsvetenskap, sociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. En av hans viktigaste insatser är att han har påvisat den politiska betydelsen av populärkultur. I tidiga arbeten från 1990-talet fokuserade han på fans av populära TV-serier, medan senare forskning inriktats på deltagande kulturer och ungdomars användning av online-medier.

Utmärkande för Jenkins arbeten är att han konsekvent påmint om att vanliga människor inte är offer eller slavar under tekniken utan kan använda teknologier i aktivistiskt syfte. Hans kombination av optimism och kritisk realism har inspirerat flera generationer forskare och han har även nått ut till många ickeakademiska grupper och stödjer deras arbete för en bättre och mer deltagande värld.

Promotionen äger rum i Universitetshuset den 26 januari 2018.

Nico Carpentier, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, är värd för professor Henry Jenkins. För mer information, kontakta Nico Carpentier (på engelska angående Jenkins).

Pressmeddelande – Nya hedersdoktorer vid Uppsala universitets samhällsvetenskapliga fakultet