Digital teknik skapar framtidens leklandskap

2017-10-23

Tidskriften landskap har publicerat en artikel om det Vinnovafinansierade projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer, DigiFys, där institutionen för informatik och media är en av samarbetsparterna i projektet.

”Digital underhållning med mobiler, surfplattor och TV på datorn är idag mer lockande för många barn än utomhuslek. För att stimulera till mer fysisk aktivitet utomhus behöver lekplatserna anpassas till dagens yngre dataspelsfrälsta generation. Något som projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer, DigiFys, tagit fasta på genom att integrera interaktiv teknik med gröna urbana lekmiljöer och olika typer av naturmaterial”

Tidskriften landskap, nr 7 2017, Lärande lek av Tobias Nyström – Digital teknik skapar framtidens leklandskap.

Annika Waern, professor i människa-datorinteraktion, är informatik och medias kontaktperson för projektet DigiFys.

Läs mer om DigiFys på projektets webb.