Presentation vid Diplomatic Forums besök hos Sveriges Radio

2017-12-04

Måndagen den 27 november medverkade Göran Svensson (institutionen för informatik och media) och Thomas Nygren (institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier) med en presentation om ungdomars förtroende för nyheter och utmaningar för public service vid Diplomatic Forum vid Sveriges Radio i Stockholm.

Diplomatic Forum är en seminarieserie som arrangeras av Uppsala universitet och som riktar sig till diplomatkåren i Stockholm. Vid seminarierna görs besök på en organisation och forskare från Uppsala universitet bidrar med presentationer och kommentarer.

Göran Svensson är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.