Informatik och media och Cirkus Cirkör i gemensamt forskningsprojekt

2018-03-15

SUPER TROUPER är ett specialanpassat program för barn med motorsensoriska problem (SPD).

Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet och Cirkus Cirkör har inlett ett samarbete om hur lekfulla träningsverktyg och träningsstrategier kan utformas för att bli begripliga, effektiva och långsiktigt engagerande för motorisk träning. Målgruppen är barn med motorsensoriska problem (SPD) relaterade till kroppsuppfattning och motorisk förmåga.

”Cirkus Cirkör har 20 års erfarenhet av att arbeta med barn och vi vet att allt är möjligt! Cirkusträning är allsidigt, en plats utan tävling och konkurrens där alla kroppar och bakgrunder behövs. Det finns en plats för alla att delta och det vill vi att dom här barnen ska få uppleva.” säger Clara Norman, Verksamhetsledare för Cirkörs pedagogiska avdelning.

SPD – svårighet att röra sig smidigt

Ett par barn i varje skolklass har SPD vilket gör att de har svårt att utföra vissa rörelser, att röra sig smidigt och ramlar ofta och stöter ofta omkull saker runt omkring sig. Barnens svårigheter med att delta i sportaktiviteter leder ofta till dåligt självförtroende kring sin förmåga att delta i fysiska aktiviteter och kommer därför alltmer efter i sin motoriska utveckling.

Uppsala universitet och Cirkus Cirkör presenterar nu Super Trouper. Ett specialdesignat träningsprogram med cirkuspedagogiken som grund anpassat till barn med SPD. Målet är att utforma lekfulla träningsverktyg och träningsstrategier för att bli begripliga, effektiva och långsiktigt engagerande för motorisk träning.

”Cirkusträning är lite som att spela dataspel”, säger Annika Waern vid Uppsala universitet. ”Du måste vara beredd på att misslyckas om och om igen, men till slut besegrar du ’bossen’ – och då känner du dig som en superhjälte.”

Forskare och cirkuspedagoger

I projektet samarbetar forskare med cirkuspedagoger och barn, för att skapa en lösning bestående av en kombination av tekniska artefakter, träningsaktiviteter och träningsprogram som är anpassade för målgruppen. Forskargruppen vid informatik och media på Uppsala universitet har länge arbetat med teknikstöd för fysisk lek, spel och träning med fokus på barn och unga.

Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet och kommer att pågå under tre år (2018 – 2020).

Projektet leds av Annika Waern, professor vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.