Stort intresse för sommarkurserna 2018

2018-04-24

Informatik och medias två sommarkurser Dynamiska Webbapplikationer och Inledande programmering med Java har lockat många sökanden.

1 392 har sökt till kursen Dynamiska webbapplikationer 7,5 hp medan
3  218  har sökt till kursen Inledande programmering med Java 7,5 hp.
Bägge kurserna ges på distans och går på halvfart.