Institutionen för informatik och media

Institutionsstyrelse vid informatik och media

Institutionen för informatik och media leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Majoriteten av ledamöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens.

Institutionsstyrelsen består av prefekten, som är ordförande, 4-6 representanter för korporationen lärare m fl, en representant för övrig teknisk-administrativ personal och tre representanter för studenterna. Till styrelsen är biträdande prefekten, studierektorerna för grundutbildning och forskarutbildning, samt professorsrådets ordförande adjungerade.

Institutionsstyrelse

Styrelse vid informatik och media  (-- 2018-11-30)

Prefekt och ordförande

Jenny Eriksson Lundström

Biträdande prefekt

Pär Ågerfalk

Lärare och forskare

Nico Carpentier
Anneli Edman
Steve McKeever
Therese Monstad
Jonas Sjöström (suppleant)
Göran Svensson (suppleant)
Annika Waern (suppleant)

TA-personal

Christian Sandström
Eva Enefjord (suppleant)

Studerande: doktorander

Martin Stojanov
Kirill Filimonov (suppleant)

Studerande: grundutbildning

Mandatperiod 2017-07-01 -- 2018-06-30

Linda Karlsson

Adjungerade

Studierektorer och professorsrådets ordförande kallas till styrelsemöten

Ylva Ekström
Daniela Mihailescu
Tomas Eklund
Franck Tétard
Claes Thorén
Andreas Hamfelt