Institutionen för informatik och media

Möt våra medarbetare

Här presenterar vi några av våra medarbetare.

Pär Ågerfalk

Pär Ågerfalk är professor i informationssystem och forskar om hur man organiserar sig för att utveckla IT-system och digitala infrastrukturer.

Intervju med Pär Ågerfalk

Anneli Edman

Anneli Edman är filosofie doktor och excellent lärare. Hon undervisar på såväl masterprogrammet som kandidatprogrammet i systemvetenskap. Forskningsintresset är design av kunskapsbaserade system som stödjer lärande.

Intervju med Anneli Edman

Thomas Ejnefjäll

Thomas Ejnefjäll är doktorand i informationssystem och hans forskning handlar om användares förväntningar och attityder vid införandet av ett patientnära datasystem.

Intervju med Thomas Ejnefjäll

Elena Márquez

Elena Márquez, doktorand i människa-datorinteraktion.

I’m studying and designing for technology-supported movement-based play in a co-located social setting. I’m trying to propose alternative ways of doing design in this area that move from mainstream technology-centered approaches.

Intervju med Elena Márquez (på engelska)

Göran Svensson

Göran Svensson är filosofie doktor och undervisar om medier och kommunikation på alla nivåer. Främsta forskningsintresset är journalistik, mediekritik och digitala medier/nya medier.

Intervju med Göran Svensson

Annika Waern

Annika Waern är professor i människa-datorinteraktion och forskar om lekdesign och interaktiv teknik.

Intervju med Annika Waern

Nico Carpentier

Nico Carpentier är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och hans forskningintressen kombinerar flera olika perspektiv.

Intervju med Nico Carpentier (på engelska)