Institutionen för informatik och media

Alumnföreningen vid informatik och media

Alumnföreningen vid informatik och media – IM Alumn – ska främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och lärare, forskare och studenter vid institutionen för informatik och media.

IM Alumn bildades 3 december 2010 och riktar sig till dig som har läst eller läser något av följande ämnen vid Uppsala universitet:

  • Informationssystem, IS
  • Medie- och kommunikationsvetenskap, MKV
  • Människa- datorinteraktion, MDI
  • Journalistik
  • Data- och systemvetenskap, DSV
  • Administrativ databehandling, ADB
  • Informationsteknik
  • Informationsvetenskap

IM Alumn riktar sig även till dig som jobbar eller har jobbat på institutionen för informatik och media (inklusive tidigare då institutionen hade andra namn som exempelvis institutionen för informationsvetenskap, institutionen för ADB och datalogi, institutionen för informationsbehandling och sociologiska institutionen).

Alumnföreläsning och årsmöte med IM Alumn onsdag 23 november 2016

Med början kl. 18.15 i restaurang Humlan på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10A, Uppsala, där smörgåstårta serveras. Klockan 18.45 förflyttar vi oss till hörsal 2 för alumnföreläsning och årsmöte.
Studier om livet på nätet & Livet efter studierna

Anmälan om deltagande görs via formulär på www.systemvetenskap.nu

Varmt välkomna!

1. Affisch om alumnföreläsning
2. Dagordning för årsmöte
3. Verksamhetsberättelse för IM Alumn 2016
4. Justerat protokoll från det föregående årsmötet 2015-12-16

Kontakta IM-alumn: alumn@im.uu.se

IM-alumn finns också på facebook och linkedin.

För blivande eller nuvarande alumner

Håll kontakten med före detta kursare och knyt nya kontakter med alumner vid Uppsala universitet.

Läs mer om Uppsala universitets alumnverksamhet.

Innehållsansvarig: Christian Sandström