Institutionen för informatik och media

Medie- och kommunikationsvetenskap C: Digitala medier 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-26366 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

Behörighet: 60 hp medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: En av delkurserna ges på engelska.

Om kursen

Kurspaketet med inriktningen digitala medier erbjuder ytterligare fördjupning i teori och metod inom medie- och kommunikationsvetenskapen med särskild fokus på digitala mediestudier. Kunskaper och färdigheter tillämpas i ett självständigt och kvalificerat uppsatsarbete inom området. Kurspaketet innehåller profilkursen MKV C/IKT och samhälle, 7,5 hp samt MKV C/Forskningsmetod, 7,5 hp och MKV C/Uppsats, 15 hp.

Kurserna under första halvan av terminen ges på halvfart och läses parallellt. På profilkursen MKV C/IKT och samhälle erbjuds fördjupande kunskaper om hur nya medier och ny kommunikationsteknologi förändrar samhället och vårt sätt att leva i detta; som individer, i grupp och som deltagare i olika sammanhang. Kursen rymmer också fördjupade studier om mediers och kommunikationsteknikens roll inom utveckling och samhälleliga förändringsprocesser ur ett globalt perspektiv.

Profilkursen ges på engelska och erbjuds även för utbytesstudenter. Inriktningen har hälften av platserna på C-kursen i medie- och kommunikationsvetenskap. Lika många platser finns på inriktningen Strategisk kommunikation. I båda inriktningarna ingår samma metodkurs och uppsatskurs. Eftersom antalet platser till varje inriktning är begränsat så kan du genom att söka till båda öka dina möjligheter att bli antagen till C-kursen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Tina Kekkonen studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70

Fax: 018-471 78 67