Institutionen för informatik och media

Medie- och kommunikationsvetenskap C: Strategisk kommunikation 2017/2018 (30 hp)

HT17 vecka 35-02 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-26367 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Poäng (50 %)

Behörighet: 60 hp medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: En av delkurserna ges på engelska.

Om kursen

Kurspaketet med inriktningen strategisk kommunikation erbjuder ytterligare fördjupning i teori och metod inom medie- och kommunikationsvetenskapen med särskilt fokus på strategisk kommunikation. Kunskaper och färdigheter tillämpas i ett självständigt och kvalificerat uppsatsarbete inom området.

Kurspaket innehåller profilkursen MKV C/Strategisk Kommunikation II, 7,5 hp samt MKV C/Forskningsmetod, 7,5 hp och MKV C/Uppsats, 15 hp. Kurserna under första halvan av terminen ges på halvfart och läses parallellt. På profilkursen MKV C/Strategisk kommunikation II ges studenten fördjupade kunskaper och färdigheter inom strategisk kommunikation. Bland de områden som kan behandlas finns kriskommunikation, förändringskommunikation, reputation management och corporate social responsibility (CSR).

Profilkursen ges på engelska och erbjuds även för utbytesstudenter. Inriktningen har hälften av platserna på C-kursen i medie- och kommunikationsvetenskap. Lika många platser finns på inriktningen Digitala medier. I båda inriktningarna ingår samma metodkurs och uppsatskurs. Eftersom antalet platser till varje inriktning är begränsat så kan du genom att söka till båda öka dina möjligheter att bli antagen till C-kursen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Tina Kekkonen studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70

Fax: 018-471 78 67