Institutionen för informatik och media

Journalistik 2017/2018 (60 hp)

HT17 vecka 35-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-26324 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Arbetsprov och intervjuer. Till anmälan bifogas motivering och ev. arbetsprov. Särskild bilaga ska användas. Denna finns tillgänglig på nätet och kan fås på Studentservice och på institutionen. Motivering och arbetsprov skickas till: Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Behörighet: Akademisk grundexamen om 180 hp med minst 90 hp i ett fördjupningsämne, varav 15 hp uppsats eller motsvarande, alternativt examen om minst 180 hp följd av minst två års yrkesverksamhet inom examens utbildningsområde.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 90000 kr

Anmärkning: Ett av momenten ges på engelska.

Om kursen

Kursen i journalistik är en sammanhållen ettårig utbildning som ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter i journalistik. Den ger också en fördjupning i reportage genom ett självständigt projektarbete. Kursen förbereder för journalistisk verksamhet i olika slags medier och medieorganisationer.

Under den första terminen ges en introduktion till journalistik. Du arbetar med nyheter, reportage, krönika, radio och webb och prövar ett självständigt uttryckssätt. Vetenskapliga sätt att analysera journalistik behandlas och frågor om globalisering, digitalisering, demokrati och genus berörs. Du får också ge dig ut i fält för att arbeta som reporter. Vi samarbetar med medieföretag i vår omvärld för att göra sådana uppgifter relevanta och realistiska.

Den andra terminen inleds med en fördjupning i praxis och forskning om rätt och etik för journalister. Under praktikperioden ges sedan ytterligare erfarenhet av att jobba med journalistik under realistiska villkor. Du gör sex veckors praktik i en medieorganisation och lär dig dessutom mer om hur arbetsmarknaden fungerar.

Kursen avslutas med ett självständigt reportagearbete. Du gör ett kvalificerat reportage av berättande eller undersökande karaktär och analyserar din arbetsprocess och dess resultat med vetenskapliga verktyg.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Martin Landahl martin.landahl@im.uu.se

Telefon: 018-471 28 77

Fax: 018-471 78 67