Institutionen för informatik och media

Människa-datorinteraktion: Förkroppsligad interaktion 2017/2018 (15 hp)

VT18 vecka 13-22 - 100 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-10-16

Anmälningskod: UU-76302 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp och 7,5 hp människa-datorinteraktion. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 30000 kr

Studieavgift, totalt: 30000 kr

Om kursen

Kursen ger insikt i teorier om förkroppsligad interaktion tillämpad på design av informationstekniska tjänster och artefakter. Kursen inkluderar en kort introduktion till områdets filosofiska grund, och fortsätter med att diskutera dess konsekvenser för designprocesser och designlösningar. I kursen ingår ett designprojekt där fokus ligger på att komma bort från skärmbaserad interaktion med hjälp av sensor- och aktuatorteknik.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Tina Kekkonen studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70

Fax: 018-471 78 67