Institutionen för informatik och media

Människa-datorinteraktion: Vetenskapliga metoder inom människa-datorinteraktion 2017/2018 (7,5 hp)

HT17 vecka 44-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-26329 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Uppsala

Urval: Akademiska poäng

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp varav minst 30 hp i ett datarelaterat ämne och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 15000 kr

Studieavgift, totalt: 15000 kr

Om kursen

Kursen ger grundläggande insikt i vetenskaplig metod inom MDI. Efter kursen förväntas du kunna bedöma den vetenskapliga kvalitén i ett forskningsarbete inom fältet. Kursen går igenom olika vetenskapsteoretiska och metodologiska ståndpunkter inom MDI och diskuterar möjligheter och risker med olika angreppssätt. Efter kursen förväntas du också kunna diskutera och hantera de etiska frågeställningar som uppkommer i vanligt förekommande metoder.

Mer information

Kontakt

Institutionen för informatik och media

Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsg. 10

Box 513, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1010 018-471 1011

Fax: 018-471 7867

E-post: info@im.uu.se

Tina Kekkonen studievagledare@im.uu.se

Telefon: 018-471 10 70

Fax: 018-471 78 67