Utanför Ekonomikum mot ekonomikumparken, blommande träd och studenter som sitter på bänkar. Foto.

Informatik och media

Institutionen för informatik och media (IM) lär ut och utvecklar kunskap om nutida och framtida sätt att kommunicera och sprida information.

Våra kurser och program

Forskningsprojekt

Senast uppdaterad: 2021-05-28