Department of Informatics and Media

From 23 March Student Office and Student Counsellors office is closed. Please contact us by e-mail info@im.uu.se and studievagledare@im.uu.se

Visiting address: Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10,
Postal address: Box 513, 751 20 UPPSALA
Telephone: 018-471 1011, 018-471 1010
Fax: 018-471 7867
E-mail: info@im.uu.se

Head of department:

Deputy head of department:

Assistant head of department:

Director of studies first cycle:

Director of studies second cycle:

Director of studies third cycle:

Study counsellor:

Course administration:

Financial administration:

University directory administration:

Human resource administration:

Programsamordnare och programråd

Varje utbildningsprogram har en programsamordnare och ett programråd. Programsamordnaren är ordförande i programrådet.

Programrådets uppgift är att utgöra ett forum för diskussion av programrelaterade frågor för de institutioner och studenter som är berörda av programmet samt att kontinuerligt utveckla programmet.

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden utser programsamordnare efter förslag från värdinstitutionen. Värdinstitutionen utser programråd. I gruppen ingår representanter för de institutioner som deltar i programmet samt eventuella representanter från arbetslivet. Minst en student ska ingå i gruppen.

Representanter för studenter utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769).

Programsamordnare och programråd hittar du på respektive programsida i Studium.

Last modified: 2021-06-28