Möt våra doktorander

Här presenterar vi några av informatik och medias doktorander.

Thomas Ejnefjäll

Thomas Ejnefjäll är doktorand i informationssystem och hans forskning handlar om användares förväntningar och attityder vid införandet av ett patientnära datasystem.

Intervju med Thomas Ejnefjäll