FSMK-dag och ämneskonferens 2018

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) och institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet bjuder in till FSMK-dag och ämneskonferens 3-4 maj 2018.

Plats för FSMK-dagen och ämneskonferensen är Uppsala universitet, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.

Anmäl dig till FSMK-dagen och ämneskonferensen 2018. Evenemanget är gratis för FSMK-medlemmar.

program

FSMK-dagen torsdag 3 maj 2018

Hörsal 2, Ekonomikum
Akademisk frihet – hot och trakasserier inom akademin

12.30 – 13.00  Registrering (utanför hörsal 2)

13.00 – 13.15  FSMK:s ordförande Henrik Örnebring samt Nico Carpentier, ämnesansvarig professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Uppsala universitet, hälsar välkomna

13.15 – 14.00  Hillevi Ganetz, Stockholms universitet: ”Genusforskning i stormens öga”

14.00– 14.45  Mattias Ekman, Örebro universitet: ”Högerpopulism på frammarsch – hot mot forskningen och hot mot forskare”

14.15 – 15.15  Gemensam diskussion (Henrik Örnebring moderator)

15.15 – 15.45  Fika

15.45 – 17.15  FSMK:s årsmöte 2018

17.30  Gemensam promenad till Stockholms nation

17.45 – 21.00  Middag på Stockholms nation

Ämneskonferens fredag 4 maj 2018

Hörsal 2, Ekonomikum
A Non-Media Centric Approach to Media Studies

9.00 – 10.00 Keynote: Shaun Moores, University of Sunderland, Storbritannien. From Non-Media-Centric Media Studies to Everyday-Life Studies with a Non-Representational Theoretical Emphasis

10.00 – 10.30  Fika

10.30 – 11.30  Panel 1: ”How do we engage with non-media centric media studies?” Nico Carpentier, Therese Monstad, Göran Svensson, Kirill Filimonov, Uppsala universitet (Vaia Doudaki moderator) 

A BA-program in the digital era
Therese H. Monstad

Developing a bachelor program in media, communication and journalism studies in an era much defined by digitalization brings about expectations of a digital focus. Despite these expectations, the program was developed with a vision of combining a non-media- with a media centric view.

Non-media centric outreach. Shouldn't we talk about the world?
Nico Carpentier

Outreach is significant part of our academic remit. This presentation argues that our knowledge of media and communication studies can be used to do more than talking about media, and that we can also use a wide variety of communicational tools to actively intervene in society. This point will be illustrated with the Respublika! project.

“Distinguishing between media activists and other activists is harmful”: Alternative media, participation and the plurality of struggles
Kirill Filimonov

Participation in media is inscribed in a wider demand for democracy and inclusion in our societies. Exploring participatory practices in alternative media communities, my PhD project illustrates how existing theories within media and journalism studies, married with the poststructuralist tradition, may help us to imagine media as one of the key yet multiple sites of democratic power struggles.

Personal, generational and positional engagement with the media
Göran Svensson

Engagement with the media is shaped by our disciplinary biographies, the research generation we are part of and the position we come to inhabit. Göran Svensson reflects upon non-media centric research and his experiences of the media as journalist, sociologist and media researcher/teacher.

11.30 – 12.30  Panel 2: ”How do we teach non-media centric media studies?” Tobias Olsson, Lunds universitet, Tina Askanius, Malmö universitet, Amanda Lagerkvist, Stockholms universitet (Ylva Ekström moderator)

Can We Actually Teach Non-Media Centric Media Studies? Critical Reflections
Tobias Olsson, Lund University

From media activism to activist media practices: exploring the virtues and limits of practice theory in bringing a non-media centric approach to teaching and researching media (and) activism
Tina Askanius, Malmö University

Momentous and mundane media: lifeline communication in the limit-situation of death online – trajectories for existential media studies
Amanda Lagerkvist, Stockholm University

12.30 – 13.00  Avslutande diskussion

13.00 – 14.00  Lunch på Restaurang Humlan, Ekonomikum

14.00 – 17.00  PhD feedback workshop with Nico Carpentier and Tobias Olsson

boende och kontaktuppgifter

Hotell betalas av varje enskild deltagare. Ett antal rum finns reserverade för konferensen på Akademihotellet. Ange bokningskod 121878 vid bokning.

Om du har frågor om det praktiska arrangemanget, kontakta Ylva Ekström, institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Välkomna!

FSMK-dagen: Akademisk frihet – hot och trakasserier inom akademin

Temat för FSMK-dagen är "Akademisk frihet – hot och trakasserier inom akademin". Akademisk frihet kan definieras på många sätt men ett av de mest grundläggande kriterierna för frihet torde ändå vara att man som forskare har en grundläggande säkerhet och trygghet i val av forskningsobjekt, i praktisk datainsamling och i samband med förmedling av resultat.

I många länder i världen är detta ingen självklarhet. Även i Sverige, ett land som i internationell jämförelse har mycket höga nivåer av trygghet och säkerhet, finns det tecken som tyder på att hot och trakasserier mot forskare blir både vanligare och mer systematiska.

Vissa områden förefaller särskilt utsatta, t ex genusforskning och migrationsforskning. Då mycket av hoten och trakasserierna dessutom kanaliseras online (bl a via sociala medier) kan man fråga sig om medie- och kommunikationsvetenskapliga forskare har ett särskilt ansvar för att studera och belysa detta fenomen, och om mkv-forskare rentav är särskilt utsatta.

Inbjudna och talare på temat är Hillevi Ganetz, professor vid Stockholms universitet, och Mattias Ekman, docent vid Örebro universitet och sekreterare i FSMK.

Ämneskonferens: A non-media centric approach to media

Temat för ämneskonferensen är "A Non-Media Centric Approach to Media Studies". På FSMK-dagen för fem år sedan (Umeå 2012) var temat “Mediecentrism i medieforskningen”. Sedan dess har diskussionen om vad media egentligen är och hur vi ska förhålla oss till det faktum att ett av våra huvudsakliga studieobjekt ständigt förändras blivit än mer relevant.

Inom medie- och kommunikationsvetenskapen ställs vi kontinuerligt inför den intellektuella utmaningen att balansera behovet av djup kunskap och expertis när det gäller att studera specificiteten av “media” å ena sidan, och behovet att undvika att artikulera “media” som isolerade från samhället eller skapa en dikotomi mellan “media” och “resten av samhället” å den andra sidan. Vilka konsekvenser har detta för hur vi organiserar och lägger upp våra utbildningar inom medie- och kommunikationsventenskap i Sverige idag? Fokuserar vi på rätt saker? Fokuserar vi (hur paradoxalt det än kan låta) för mycket på medierna, på bekostnad av andra dimensioner av samhälle och kultur? 

För att öppna för diskussion om detta välkomnar vi Shaun Moores, professor i medier och kommunikation vid Sunderland University, Storbritannien, som huvudtalare på temat A Non-Media Centric Media Studies. Shaun Moores anförande följs av en paneldebatt om hur en icke-mediecentrerad medievetenskap kan synliggöras i undervisningen, med deltagare från flera svenska universitet.

From Non-Media-Centric Media Studies to Everyday-Life Studies with a Non-Representational Theoretical Emphasis

Shaun Moores

What are 'non-media-centric media studies'? Is that not a contradiction in terms? Might such investigations point towards the institutional formation of an interdisciplinary field with a name like 'everyday-life studies'? What are 'non-representational' theories? How could media studies, or even everyday-life studies, possibly be done with a non-representational theoretical emphasis, given the centrality of the concept of representation for media analysis since the 1970s and the inheritance of a broader linguistic or cultural-constructionist turn in the humanities and social sciences?

This keynote paper, given by one of the main advocates of a non-media-centric perspective, is an attempt to provide straightforward answers to that series of questions, making the argument for a future shift from non-media-centric media studies to everyday-life studies with a non-representational theoretical emphasis. Shaun Moores will discuss the work of, amongst others, David Morley (media and communications), Nigel Thrift (geography), Maurice Merleau-Ponty (philosophy), Tim Ingold and Sarah Pink (both anthropology), exploring approaches that assert the primacy of practice or movement, and, in the process, challenging ideas about the primacy of representation or of the cognitive and the symbolic. There will also be some discussion of the political and empirical-research implications of a turn to non-representational theories of practice, with particular reference to the work of Pierre Bourdieu (sociology).

PhD feedback workshop

In the afternoon of 4 May, from 14:00 until 17:00, a PhD feedback workshop will be organised. There is a maximum of 10 places available, which will be allocated on a first-come-first-serve basis. During the feedback workshop, two parallel sessions will be organised, moderated by Nico Carpentier and Tobias Olsson respectively. Each professor will give feedback to 5 PhD projects. The working language will be English.

Participants are required to write a 1500-word paper on their PhD project as a whole. There should be a report of the student’s ongoing doctoral research and not a conventional conference paper or a report of findings. Rather, it is expected that the student will briefly present the focus of the research and then take up the following key aspects of the research process: theory, methodology, design, (expected) empirical outcomes and timing.

Important dates

Applications for participation in the workshop should be received before 1 April 2018. The paper should be emailed before 16 April 2018 to Anna Henriksson. This deadline cannot be extended.