Blogg - Digital Innovation Gotland

Innehåll:

Här presenterar projektledningsgruppen blogginlägg med tankar kring aktuella aktiviteter inom DIG samt populärvetenskapliga publikationer. 

2020-01-14

Om digitalisering: Att inte koka en ö

Samhället och människans tillvaro förändras kontinuerligt. De senaste årtiondena har digitaliseringen medfört stor förändring – även om det inte är något vi reflekterar över dagligen. Det något morbida uttrycket “som att koka en groda” ligger nära till hands. I det här fallet är det dock smygande förändringar i samhället det gäller. Dessa påverkar Gotlands invånare, företag, och offentliga förvaltning, som kontinuerligt förhåller sig till vad som sker i omvärlden.

Den digitala transformationen av samhället har under de tre senaste decennierna fundamentalt förändrat stora delar av hur vi som människor interagerar med varandra, såväl privat som professionellt. En viktig fråga är hur vi förhåller oss till dessa förändringar – de kan både betraktas som ett nödvändigt ont (“vi måste ju hänga med”) och som en fantastisk möjlighet (“vi kan utvecklas och ligga i framkant”).

Givet den accelererande teknikutvecklingen – den saktar inte av, snarare tvärtom – finns ingen anledning att tro att kommande decennier blir mindre drastiska. I nuläget sker stark utveckling inom områden som artificiell intelligens, sakernas internet och datadrivna tjänster. Denna utveckling (och det ännu okända) kommer säkerligen att starkt påverka individer, företag, offentlig sektor och samhället i stort framöver.

Gotland står väl rustat. Inte minst genom den stora bredbandssatsning som genomförts och den pågående satsningen på ett LoRa-nät för att möjliggöra sakernas Internet på hela ön. Infrastrukturen möjliggör kvalificerade digitala tjänster som kan skapa mycket värde framöver. Vidare återfinns på Gotland en mängd aktörer med kvalificerad digitaliseringskompetens, såväl bland företag som inom Uppsala universitet – Campus Gotland. Det finns dessutom en stark community-känsla och samverkanskultur som bör värnas och ytterligare stärkas. Denna manifesteras på otaliga sätt, inte minst genom det strategiska partnerskapet mellan Region Gotland och Uppsala universitet.

Ett gammalt talesätt säger att det är enkelt att förutse framtiden – det svåra är att ha rätt. Förutsägelser är ibland överdrivet positiva till ny teknik, t ex Alex Lewyts (VD för Lewyt Vacuum Cleaer Company) uttalande 1955 att kärnkraftsdrivna dammsugare antagligen kommer att vara en verklighet inom 10 år. Idag förefaller idén absurd. Andra är överdrivet skeptiska, t ex Steve Ballmer (koncernchef för Microsoft) som 2007 menade att det inte finns en chans att iPhone kommer att få någon betydelsefull marknadsandel. Med facit i hand har marknadsandelen varit ca 15% under lång tid, på en växande marknad för smartphones. iPhones koncept som plattform för appar från tredje part visade sig vara tongivande för mobiltelefonins utveckling.

Svårigheter att förutse framtiden är dock inget argument för att inte försöka. I en föränderlig omvärld är det viktigt att ständigt uppdatera kunskap, tjänster och processer för att fortsätta vara relevant och konkurrenskraftig. Framtiden är ett oskrivet blad. Vi skapar den till stor del själva genom vårt sätt att reflektera kring och driva förändring.

På en plats som Gotland verkar många små aktörer med stark entreprenörsanda. Det är komplicerat, särskilt för mindre företag, att förhålla sig till omvärlden och till den snabba tekniska utvecklingen. Här spelar samverkan en stor roll. Genom att dela kunskap och gemensamt arbeta med innovation förbättrar vi möjligheterna att framgångsrikt utveckla näringsliv och offentlig förvaltning. Vi skapar framtiden i samverkan. Vi ökar chansen att “ha rätt” om framtiden genom att dra nytta av varandras omvärldsbevakning och genom kloka samarbeten mellan företag, akademi och offentlig förvaltning. Potentialen är stor i gemensamma utvecklingsprojekt där praktik, forskning och utbildning sker i växelverkan.

Jag skriver detta i egenskap av projektledare för Digital Innovation Gotland (DIG), ett projekt finansierat av Tillväxtverket och Region Gotland. Vi kommer under våren att kommunicera ett flertal exempel på erfarenheter och lärdomar från ett antal samarbeten som initierats genom DIG-projektet. Vi vill på detta sätt stimulera till medvetenhet om hur vi på Gotland kan ligga i framkant vad gäller digitalisering. Alternativet är att oreflekterat och passivt “hänga med” – för att om ytterligare ett par decennier tvingas inse att vi, liksom den kokta grodan, inte förstått vad som pågår runtomkring oss.

Avslutningsvis vill jag i dessa tider av fake news poängtera att det är en faktoid att en groda inte märker att vattnet blir varmare och varmare. Grodan kommer att ta sig ur vattnet så fort det börjar bli obekvämt varmt. Jag överlåter till läsaren att bedöma vad detta har för innebörd för resonemanget i stort.

Jonas Sjöström, projektledare, Digital Innovation Gotland (DIG)
Docent i informationssystem vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet - Campus Gotland
 

2019-12-19

Glöggmingel och digital innovation

Årets sista aktivitet för Digital Innovation Gotland blev ett givande glöggmingel. Företag som under den gångna hösten deltagit i samtal angående digitalisering och digital innovation var inbjudna. De fick träffa varandra samt höra DIGs projektledningsgrupps förslag på aktiviteter med olika teman för att få möjlighet till samverkan och kunskapsutbyte under första halvan av 2020. 

Glöggmingel med Digital Innovation Gotland

2019-11-22

Digitalt gosedjur på besök

Digitalt hund på besök under DIGs
styrgruppsmöte.

Till dagens styrgruppsmöte var en mycket speciell gäst inbjuden, nämligen ett digitalt husdjur. Primärt används dessa inom socialförvaltningen för omvårdnad av patienter med demenssjukdom. Detta har blivit väl mottaget och uppskattat av de klienter som fått testa.

Samtliga deltagare på styrgruppsmötet fick möjlighet att klappa och gosa med husdjuret samtidigt som en representant från Region Gotland gav mer information om användning av digitala husdjur. Husdjuret reagerade på röster och vände huvudet mot den som pratade samt viftade på svansen och skällde vid beröring. Mycket intressant.

2019-10-18

Årets företagardag – stor succé för DIG

Årets företagardag på Gotland 17 oktober 2019 gav en fantastisk möjlighet för forskningsprojektet DIG att skapa nya kontakter och att marknadsföra projektets budskap. Förutom mässmonter med hundratals besökare och ett bejublat framträdande med omkring 120 åskådare genererade dagen flera intressenter att bjuda in till dialog angående fortsatt utveckling inom digitalisering och innovation. Ett lyckat event.

Välkomna till DIGs monter på Gotlands företagardag 2019.

Bejublat framträdande för drygt hundra intresserade åhörare.
Bord med DIG-godsaker där framträdandet hölls.
Förberedelser inför mässan på Gotlands företagardag 2019.

Gotlands företagardag 17 oktober 2019

2019-10-01

Marknadsföringsfokus

Nu är vi på god väg med att äntligen uppdatera en ny och fräschare webbsida som ett led i att fokusera på marknadsföring. Vi i projektledningsgruppen ser fram emot att uppdatera med det senaste inom DIG.