Workshop: Låt din data göra nytta

  • Datum: –10.30
  • Plats: Campus Gotland sal D24 i Betty Petterssons hus, Visby
  • Arrangör: Institutionen för informatik och media
  • Kontaktperson: Erica Mårhen
  • Workshop

Vad finns? Hur används data nu? Hur skulle data kunna användas? Vilken data saknas i din verksamhet?

Digital Innovation Gotland (DIG) bjuder in till en workshop, som leds av universitetslektor Elin Uppström, där det bjuds på inspiration och diskussion kring hur vi kan lära oss att arbeta mer effektivt med den data vi besitter. Vi använder oss av konkreta exempel från era företag och arbetar såväl i grupp som enskilt.

Välkommen på workshop torsdag 20 februari kl 08:00-10:30 – mer information och anmälan