Föredrag: Hur kan kommunikation bidra till ökad delaktighet för en enad organisation?

2020-01-28

Therese Monstad håller föredrag på en nätverksträff för kommunikatörer på universitetssjukhus 30 januari 2020. Monstad kommer att prata om hur kommunikation kan bidra till ökad delaktighet för en enad organisation.

Temat för nätverksträffen är ”Vikten av kommunikation på ett oroligt sjukhus: Hur kan kommunikation förbättra medarbetarnas delaktighet och skapa förståelse för de förändringar och utmaningar som är vår vardag? Akademiska sjukhuset 30-31 januari 2020.

Therese Monstad är universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.