Vad är datadriven innovation?

2020-03-02

Datadriven innovation är ett spännande koncept. Sätter man ihop orden innovation och datadrivet ges intryck av att datadriven innovation innebär innovation som kommer från data istället för från mänskliga idéer eller inspiration. Det är lite märkligt eftersom även företag som är datadrivna i hög utsträckning såsom Google eller Amazon har människor som i hög utsträckning fortfarande avgör vilka data som ska samlas in, hur de ska analyseras och vad analyserna ska leda till.

I februari 2020 arrangerade forskningsprojektet Digital Innovation Gotland en workshop i datadriven innovation. Vad är egentligen digital innovation, hur ser en omnikanal kundresa ut och på vilka sätt kan företag vara datadrivna var några av de frågeställningar som diskuterades.

Under workshopen gjorde deltagarna flera olika gruppövningar kring vad företagens data skulle kunna användas till, hur en datadriven affärsmodell skulle kunna se ut och vilka förutsättningar som krävs för att använda företagens egen data för att innovera verksamheten.

Ta del av blogginlägget ”Vad är datadriven innovation?” på Digital Innovation Gotlands blogg.

Ta del av blogginlägget ”Workshop i datadriven innovation: Låt din data göra nytta” på Digital Innovation Gotlands blogg.