Institutionsstyrelse vid informatik och media

Institutionen för informatik och media leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Majoriteten av ledamöterna i institutionsstyrelsen utgörs av personer med vetenskaplig kompetens.

Institutionsstyrelsen består av prefekten, som är ordförande, 4-6 representanter för korporationen lärare med flera, en representant för övrig teknisk-administrativ personal och tre representanter för studenterna. Till styrelsen är biträdande prefekter, studierektorerna för grundutbildning och forskarutbildning, professorsrådets ordförande samt administrativ chef adjungerade.

Institutionsstyrelse

Styrelse vid informatik och media  (-- 2021-11-30)

Prefekt och ordförande

Tomas Eklund, prefekt och ordförande
Michal Krzyzanowski, ställföreträdande prefekt och vice ordförande

Lärare och forskare

Therese Monstad
Steve McKeever
Jon Back
Jonas Sjöström
Göran Svensson (suppleant)
Pär Ågerfalk (suppleant)
Lina Eklund (suppleant)
Andreas Hedrén (suppleant)

TA-personal

Christian Sandström
Anna Henriksson (suppleant)

Studerande: doktorander

Mandatperiod 2020-12-01 -- 2021-11-30

Shweta Premanandan
Alexandra Brankova (suppleant)

Studerande: grundutbildning

Mandatperiod 2021-07-01 -- 2022-06-30

Vakant
Vakant

Adjungerade

Biträdande prefekter, studierektorer, professorsrådets ordförande och administrativ chef kallas till styrelsemöten.

Biträdande prefekter
Therese Monstad
Michal Krzyzanowski

Studierektorer
Daniel Lövgren
Henrik Åhman
Jakob Bandelin
Owen Eriksson

Professorsrådets ordförande
Michal Krzyzanowski

Administrativ chef
Lotta Lundell

Senast uppdaterad: 2021-09-20