Kontaktuppgifter forskning

Vid institutionen för informatik och media forskar vi inom informationssystem, interaktionsdesign och media och kommunikation. Styrkan med denna sammansättning är att vi samlar kompetens, nätverk och forskare från olika men samtidigt tangerande områden. Därmed uppnår vi synergieffekter samtidigt som olikheterna genererar en kreativ och spännande forskarmiljö. Vår forskning har en bred vetenskaplig grund. Institutionen har samverkan med näringsliv och det omgivande samhället.

Informationssystem: Pär Ågerfalk, professor
Människa-datorinteraktion: Annika Waern, professor
Medie- och kommunikationsvetenskap: Göran Svensson, tillförordnad ämnesansvarig

Fler kontaktuppgifter