Lika villkorsarbete vid informatik och media

På institutionen för informatik och media bedrivs arbetet för lika villkor för anställda och studenter av en grupp där både anställda och studenter medverkar. Vi arbetar för att integrera tankar om lika villkor i institutionens dagliga verksamhet och tar gärna emot synpunkter på hur vi kontinuerligt kan realisera och förbättra detta arbete.

Informatik och medias grupp för lika villkor

Daniel Lövgren, lika villkorsombud (tjänstledig)
Anna Henriksson, lika villkorsombud (tillförordnad)
David Johnson
Helga Sadowski
Lotta Lundell
Shweta Premanandan
Martin Stojanov
Studentrepresentant (vakant)

Förslag, frågor eller idéer?

Här nedan kan du, anonymt, skicka in de lika villkorsrelaterade frågor och/eller förslag du önskar bidra med till gruppens arbete med lika villkor. Informationen som skickas via denna funktion går till lika villkorsombudet. Notera att vi genom detta fält inte kommer kunna ge dig någon respons.

Om du istället önskar initiera kontakt angående en fråga eller förslag med möjlighet till återkoppling är du välkommen att höra av dig till lika villkorsombudet eller annan gruppmedlem. Vi tar gärna emot förslag och idéer som kan utveckla institutionens arbete med lika villkor.

Genom att skicka denna information samtycker du till att institutionen för informatik och media samlar in och behandlar de uppgifter du tillhandahåller via denna funktion. Informationen i detta fält skickas till lika villkorsombudet som kan komma att delge den med resten av lika villkorsgruppen.

Senast uppdaterad: 2021-07-19