Alumnföreningen vid informatik och media

Alumnföreningen vid informatik och media – IM Alumn – ska främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och lärare, forskare och studenter vid institutionen för informatik och media.

IM Alumn bildades 3 december 2010 och riktar sig till dig som har läst eller läser något av följande ämnen vid Uppsala universitet:

 • MKIT (management, kommunikation och IT)
 • Informationssystem, IS
 • Medie- och kommunikationsvetenskap, MKV
 • Människa- datorinteraktion, MDI
 • Journalistik
 • Data- och systemvetenskap, DSV
 • Administrativ databehandling, ADB
 • Informationsteknik
 • Informationsvetenskap
 • Programvaruteknik

IM Alumn riktar sig även till dig som jobbar eller har jobbat på institutionen för informatik och media (inklusive tidigare då institutionen hade andra namn som exempelvis institutionen för informationsvetenskap, institutionen för ADB och datalogi, institutionen för informationsbehandling och sociologiska institutionen).

För blivande eller nuvarande alumner

Håll kontakten med före detta kursare och knyt nya kontakter med alumner vid Uppsala universitet.

För att registrera dig som medlem i IM Alumn så vill vi att du väljer en av fem undergrupper. Klicka på länken till den grupp som passar dig bäst och följ instruktionerna:

 • MKIT (management, kommunikation och IT) 

Läs mer om Uppsala universitets alumnverksamhet: http://www.uu.se//stod-uu/alumnnatverket


Kontakta IM-alumn: alumn@im.uu.se

IM-alumn finns också på facebook och linkedin.


Innehållsansvarig: Christian Sandström