Medie- och kommunikationsvetenskap 2020/2021

Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) behandlar mediernas och kommunikationsprocessernas roll i samhället. Inom ämnet läggs särskild vikt vid studiet av nya digitala medie- och kommunikationstekniker och de nya former av kommunikation som uppstår, exempelvis på Internet och via sociala medier.

Till mediedelen av ämnesområdet hör allt som rör medier och massmedier exempelvis hur traditionella medier - press, radio och TV - agerar i den nya konvergerande och globala mediemiljön. Mediernas snabba förändring och historia, deras politik, ekonomi, juridik och kulturer samt mediernas användning och effekter är centrala teman.

Inom kommunikationsdelen av ämnesområdet ligger fokus på strategisk kommunikation och kommunikationens roll för organisering och organisationer. Organisationers kommunikation och strategisk kommunikation studeras i relation till den digitala och globala samhällsutvecklingen. Även strategisk mellanmänsklig kommunikation behandlas.

Medie- och kommunikationsvetenskap är tvärvetenskapligt och format av samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Studierna är framför allt inriktade mot medier och kommunikation i relation till samhälleliga förändringsprocesser, makt, identitet och globalisering.

Utbildningen anlägger ett brett teoretiskt och analytiskt förhållningssätt, och avser att resultera i kompetens som är användbar inom en rad olika yrkesverksamheter med direkt eller indirekt anknytning till området medier och kommunikation.

Kontakt

Philip Zetterlund

E-post: philip.zetterlund@im.uu.se

Telefon: 018-471 71 12