Möt våra lärare

Här presenterar vi några av våra lärare.

Anneli Edman

Anneli Edman är filosofie doktor och excellent lärare. Hon undervisar på såväl masterprogrammet som kandidatprogrammet i systemvetenskap. Forskningsintresset är design av kunskapsbaserade system som stödjer lärande.

Intervju med Anneli Edman

Göran Svensson

Göran Svensson är filosofie doktor och undervisar om medier och kommunikation på alla nivåer. Främsta forskningsintresset är journalistik, mediekritik och digitala medier/nya medier.

Intervju med Göran Svensson