Intervju med Anneli Edman

Anneli Edman, filosofie doktor, universitetslektor och excellent lärare.

Jag har de senaste åren främst undervisat på masterprogrammet i systemvetenskap i kurserna deklarativa problemlösningsmetoder och knowledge management. Nu har jag även en kurs på kandidatprogrammet, informations- och IT-säkerhet. Mitt forskningsintresse är design av kunskapsbaserade system som stödjer lärande.

På fritiden gillar jag att läsa, lösa korsord och spela brädspel (även på datorn). En dold talang som jag har är att jag själv syr mina julkort och att jag kan blanda drinkar.

Varför / hur blev du lärare och forskare?

Min start på institutionen var som assistent och då upptäckte jag att det var riktigt roligt att undervisa. Sedan fick jag erbjudandet att stanna på institutionen som lärare. Min barndomsdröm var faktiskt att bli lärare, men i grundskolan. Senare fick jag möjligheten att genomföra en forskarutbildning. Det var intressant och roligt att få undersöka något på djupet under en längre tid.

Vad tycker du är viktigast i din roll som lärare?

Viktigast är samspelet och samarbetet mellan studenter och lärare i en kurs. Jag tycker om att försöka hitta pedagogiska sätt att stödja studenterna i sitt lärande. Det är roligt att undervisa och det är alltid en utmaning att få till ett positivt klimat inom en kurs, som gör att studenterna har lättare att lära sig.

Vilka av dina arbetsuppgifter tycker du är roligast?

Samarbetet med studenter inom kurser och med representanter från studentgruppen, t ex med utbildningsutskottet inom systemvetarrådet. Sådant samarbete påverkar positivt utvecklingen av specifika kurser men även hela utbildningen.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?

Valborgsfirandet med forsränningen i Fyrisån och sedan mösspåtagningen i backen nedanför universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Har du några råd till blivande / nuvarande studenter?

Planera dina studier och försök att hålla en jämn studietakt genom hela kurserna. Då hinner du troligtvis med både kurserna och att ha fritid och njuta av studentlivet också

Anneli Edman - biografi, publikationer och kontaktuppgifter