Intervju med Göran Svensson

Göran Svensson är filosofie doktor och undervisar om medier och kommunikation på alla nivåer. Främsta forskningsintresset är journalistik, mediekritik och digitala medier/nya medier.

Varför / hur blev du lärare och forskare?

Jag har alltid drivits av en vilja att veta mer och att ställa frågor. Jag utbildade mig först till journalist och jobbade några år som journalist. Då upptäckte jag att jag behövde lära mig mer och på den vägen är det. Vi bli aldrig fullärda utan lärande är en process som inte har något slut. Det finns så mycket att ta reda på och fråga om dagens medier och kommunikation.

Vad tycker du är viktigast i din roll som lärare och forskare?

Att få studenterna intresserade av vårt område - medier, kommunikation och journalistik - och att bidra till att de vet mer om området, att de kan ställa frågor om det och att de kan använda sig av kunskapen i arbetsliv och vardag.

Vilka av dina arbetsuppgifter tycker du är roligast?

Att möta studenter i seminarier och diskutera medier och deras utveckling. Genom att diskutera och reflektera utvecklas såväl kunskap, färdighet och förhållningssätt. Och det är ju det som utbildningen syftar till.

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?

Valborgsfirandet i Ekoparken.

Har du några råd till blivande / nuvarande studenter?

Råd är alltid vanskliga, men om jag måste ge ett så är det att studenterna ska utveckla och förfina ett kritiskt förhållningssätt eftersom kritik kan vara kreativ, innovativ och bidra till förändring på ett positivt sätt.

Göran Svensson - biografi, publikationer och kontaktuppgifter