Covid-19: undervisning och examination på institutionen för informatik och media

Innehåll:

Information om vad som gäller för undervisning och examination på informatik och media med anledning av covid-19/corona.

Höstterminen 2021: undervisning och examination sker i huvudsak på campus

Uppdaterat 2021-06-08

Utgångspunkten är att undervisning och examination sker på campus. Under läsperiod 1 och 2 (30 augusti – 3 november 2021) kan viss undervisning på större kurser ske digitalt.

Läsperiod 3 och 4 (4 november 2021 – 16 januari 2022) sker all undervisningsverksamhet och examination inom institutionen för informatik och media i ordinarie undervisningsform.

Information om vad som gäller för din kurs får du av kursansvarig lärare via kursens sida i Studium.

Vårterminen 2021: Undervisning och examination sker digitalt period 3 och 4

Uppdaterat 2021-01-25

All undervisning och examination inom institutionen för informatik och media ska endast ske genom digitala inslag under läsperioderna 3 och 4 vårterminen 2021 (29 mars – 5 juni 2021).

Utbildning på masterprogrammet för Rysslands- och Eurasienstudier är undantaget från beslutet. För dessa utbildningar beslutas undervisningsform av kursansvarig lärare.

Beslut om höstterminen 2021 kommer senast i mitten av maj 2021. Utgångspunkten är att campusutbildning vid institutionen för höstterminen 2021 i normalfallet ska bedrivas genom närstudier.

Information om vad som gäller för din kurs får du av kursansvarig lärare via kursens sida i Studentportalen.

Vårterminen 2021: Beslut om undervisning och examination period 3 och 4

Uppdaterat 2021-01-20

Beslut om undervisning och examination i period 3 och 4 kommer att fattas i samband med rektors beslut. Detta är aviserat att komma efter regeringens beslut 21 januari 2021.

Vårterminen 2021: Undervisning och examination sker digitalt period 1 och 2

Uppdaterat 2020-11-23

All undervisning och examination inom institutionen för informatik och media ska endast ske genom digitala inslag under läsperioderna 1 och 2 vårterminen 2021 (18 januari 2021-28 mars 2021).

Utbildning på masterprogrammet för Rysslands- och Eurasienstudier är undantaget från beslutet. För dessa utbildningar beslutas undervisningsform av kursansvarig lärare.

Beslut om period 3-4 vårterminen 2021 kommer senast i mitten av januari 2021.

Information om vad som gäller för din kurs får du av kursansvarig lärare via kursens sida i Studentportalen.

Höstterminen 2020: All undervisning sker digitalt period 3 och 4

Uppdaterat 2020-09-16

På grund av rådande osäkra läge kring Covid-19 har prefekten på informatik och media beslutat att all undervisning och examination som institutionen ansvarar för kommer att ske digitalt under resterande del av höstterminen, till och med 17 januari 2021. Beslut om vårterminen 2021 kommer att fattas i november.

Studenter och personal rekommenderas att göra de förberedelser som krävs för att delta i campusbaserad undervisning och examination från och med vårterminen 2021 i det fall sådant beslut sker.

Information om vad som gäller för din kurs får du av kursansvarig lärare via kursens sida i Studentportalen.

Rekommendationer om coronaviruset/Covid-19

De rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället ska följas av alla studenter, medarbetare, besökare och övrigt verksamma

Uppsala universitets rekommendationer om coronaviruset/Covid-19. Frågor och svar – vad gäller för dig som är student vid Uppsala universitet? Bibliotek, ekonomi/studiemedel, examination/tentamen, resor, undervisning, universitetets campus och lokaler etc.

För dig som är student vid Uppsala universitet. Är du ny student? Behöver du stöd och service? Vilka IT-tjänster finns? Vad är bra att tänka på när du pluggar hemma?

Kontaktuppgifter på informatik och media

Kursansvarig lärare – aktuell information om din kurs och vem som är kursansvarig samt kontaktuppgifter hittar du på kursens sida i Studium.

Kontaktuppgifter för studier och utbildning på informatik och media.

Senast uppdaterad: 2021-06-28